Tăng cỡ chữ  mã nguồn tự động tạo sitemap cho wap4 (twig) Tăng cỡ chữ Cỡ chữ mặc định  mã nguồn tự động tạo sitemap cho wap4 (twig) Mặc định Giảm cỡ chữ  mã nguồn tự động tạo sitemap cho wap4 (twig)Giảm cỡ chữ
 mã nguồn tự động tạo sitemap cho wap4 (twig)

mã nguồn tự động tạo sitemap cho wap4 (twig)

Ngày đăng : 03/03/2018 13:03
Thể loại : Share Code
Lượt xem : 447
Chia sẻ:  mã nguồn tự động tạo sitemap cho wap4 (twig)  mã nguồn tự động tạo sitemap cho wap4 (twig) Share on Google+
mã nguồn tự động tạo sitemap cho wap4 (twig)  mã nguồn tự động tạo sitemap cho wap4 (twig)
4.7/5 447 bài đánh giá

chả biết hướng dẫn thế nào, :yaoming:
demo: http://taigamedi.com/sitemap.xml
dán vào file footer
Khi hạnh phúc đi qua.
Tạo file: sitemap.xml . dán vào file sitemap.xml với nội dung sau

B3: tạo một data key: sitemap. nội dung là: zink đẹp trai.
ok rồi đó
Bài tiếp: Tôi và bạn
tags, seo, key Từ khoá tìm kiếm: ,
Bình luận
Tổng số lượt truy cập: